Klinika dla młodzieży Oaza

Klinika dla młodzieży Oaza
Uzależnienie od Internetu może wyrządzić takie same szkody dla życia i psychiki człowieka jak każdy inny nałóg, warto więc wiedzieć, jak wyglądają objawy takiego nałogu, zwłaszcza że często dotyka on młodych ludzi, a ich rodzice tego nie widzą. O objawach takiego uzależnienia przeczytać można na stronie: https://www.terapiemlodziezy-oaza.pl/objawy-uzaleznienia-internetu/ prezentowanej przez specjalistyczny ośrodek zajmujący się leczeniem między innymi tego nałogu wśród młodzieży.
WWW
https://www.terapiemlodziezy-oaza.pl/
Kategorie
Eksploracje od i dla usługodawców