Pomiary akustyki

Pomiary akustyki
Oddziały SLS zajmują się kompleksową analizą stanu środowiska lub miejsca pracy. Analizy gleby, wody czy pomiary akustyczne znajdują się w podstawowym wachlarzu ofert. Co ważne, wszystkie badania wykonywane są przez specjalistów o dużym wykształceniu i praktyce. Od chwili pobrania próbki lub pierwszego użycia narządu pomiarowego, aż po wykonanie raportu, każdy krok cechuje się dużą precyzją. Analizy akustyczne mają duże znaczenie dla przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców miast: hałas jest groźny.
WWW
http://sgs.analizysrodowiska.pl/akustyka/pomiar-halasu/
Kategorie
Eksploracje od i dla usługodawców